premiezoeker

U kan de premiezoeker van de Vlaamse overheid gebruiken om op te zoeken welke premies u kan gebruiken.

 premiezoeker vlaamse overheid logo

 

Renovatiepremie wonen Vlaanderen

Wat is de Vlaamse renovatiepremie?
De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt de eigenaars die een eigen woning wensen te renoveren.

Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?
De renovatiepremie kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner of de verhuurder van een woning.

Wat zijn de voorwaarden van de Vlaamse renovatiepremie?
 

Inkomen

40.600 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
57.990 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste vanaf de tweede
57.990 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste

Woning

De woning moet minstens 25 jaar oud zijn en gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Eigendom

De bewoner mag, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar die daaraan voorafgaat.
Voor de verhuurdergeldt deze eigendomsvoorwaarde uiteraard niet.

Facturen

De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens 10.000 eurobedragen, exclusief btw.
De facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.

Aantal aanvragen

Voor eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar slechts eenmaal een renovatiepremie worden toegekend.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse renovatiepremie voor ramen en deuren?
30% van de facturen als:
uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag niet meer bedraagt dan 29.000 euro, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste;
20% van de facturen als:
uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag meer bedraagt dan 29.000 euro, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste.